Językiem angielskim posługuje się najwięcej ludzi na świecie. Jest on językiem urzędowym w wielu krajach, poza tym uznaje się go za swego rodzaju mowę uniwersalną, za pomocą które bez trudu można porozumieć się dosłownie w każdym człowiekiem w każdy miejscu. Z tego też powodu wciąż panuje wielkie zapotrzebowanie na języka angielskiego – wszak jego znajomość jest nieopisanie przydatna, wręcz niezbędna. Sam język angielski  należy do grupy języków germańskich, razem z niemieckim i językami skandynawskimi. Na szczęście, mało kto zaniedbuje zagadnienia związane z językiem angielskim i we wszystkich szkołach jego nauka jest jednym z przedmiotów, jakich uczą się ich uczniowie. Widać znaczną poprawę od czasów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy grupa Polaków potrafiących prowadzić swobodną konwersację w języku angielskim była bardzo wąska i można nawet było zaryzykować stwierdzenie, że jest to wiedza w pewien sposób elitarna. Dziś sytuacja bardzo się zmieniła, co niewątpliwie ma jak najbardziej pozytywne skutki – dlaczego, tego nie trzeba mówić.

No related posts.