Na rynku językowym jest wiele metod nauczania języka angielskiego. Jedną z nich jest metoda Callana. W obecnych czasach nauka języka angielskiego jest bardzo istotna. W metodzie nauczania języka angielskiego Callana największy nacisk nakłada się na konwersację. Znaczna większość czasu zajęć poświęcona jest na rozmowy w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są przez lektorów języka angielskiego, który zadaje uczniom pytania w szybkim tempie i wymaga on szybkich odpowiedzi. Cała nauka przebiega w tempie ekspresowym. Oficjalnie uważa się, że nauka metodą Callana przebiega cztery razy szybciej, niż przy użyciu innej metody nauczania języka. Aby osiągnąć podstawowy poziom wiedzy z języka angielskiego, wystarczy jedynie osiemdziesiąt godzin, czyli okres około jednego semestru. Uczniowie korzystający z takiej metody, nie wkuwają bezmyślnie słówek, większe znaczenie ma tu samo zrozumienie języka, osłuchanie się z nim. Tempo nauki zmusza ucznia do rozpoczęcia myślenia po angielsku, gdyż nie ma on już czasu na myślenie po polsku.

Related posts:

  1. Nauka języka angielskiego przy pomocy Internetu
  2. Nauka języka angielskiego dzięki czytaniu książek
  3. Nauka języka angielskiego poprzez oglądanie filmów
  4. Nauka języka angielskiego poza granicą kraju
  5. Nauka języka angielskiego poprzez konwersację